ZİHİNSEL ENGELLİ DANIŞMANLIĞI

  • Akademik becerilerini geliştirici dersler
  • Dikkat, hafıza, görsel algı, görsel dikkat, işitsel dikkati geliştirici faaliyetler
  • Zeka geliştirici faaliyetler
  • Engelli ailelerine psikolojik destek

Comments are closed.