YETİŞKİNLERDE DİKKAT DAĞINIKLIĞI BELİRTİLERİ

Sarp bey 30 yaşında ve 7 yıldır bir okulda öğretmen olarak çalışıyor. Daha önce benim “Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği” yazımı okumuş ve kendisinde bu belirtilerin olduğunu düşünmüş. Danışmanlık merkezine; devamlı stresli ve gergin olma, sinirlilik, sabırsızlık, aşırı sigara kullanma, fevri davranma gibi şikâyetlerle başvuran Sarp beye çocukluğunu sorduğumda aldığım yanıtlar ilginçti. Annesi, aşırı hareketli olmasından dolayı onu misafirliğe götürmezmiş. Okulda dersleri çok iyi olduğu halde sınıfın huzurunu ve arkadaşlarının dikkatini bozarmış. Ortaokul ve lise yıllarında da sınıfın en hareketli, en çok disiplin kuruluna giden öğrencisiymiş. Okulda yapılan test denemelerinde dikkatsizliği yüzünden en basit soruda hata yaparmış. Üniversite eğitimi sırasında da derslerde devamsızlık yapar, okula zamanında gelmezmiş. Bu nedenle üniversiteyi geç bitirmiş. Özel yaşamında da hareketliliği devam eden Sarp bey günde bir paket sigara kullanıyor. Şu anda kendisini mutsuz ve huzursuz hissettiğini belirtiyor. Başladığı işi bitirmeden başka bir işe başladığından yakınıyordu.

Yetişkinlerdeki dikkat eksikliği, hiperaktive bozukluğu belirtilerine değinelim;

Bunlardan birincisi, inatçı motor hiperaktivedir. Bunlar, yerinde duramama, gerginlik, sinirlilik, yerleşik etkinlikleri sürdürememe, sürekli hareket halinde olma ve duygulanımda bozulmadır. Bu tür kişiler uzun süre oturarak gazete, kitap okuyamazlar, televizyondaki bir programı sonuna kadar bekleyemezler.

Dikkat eksikliği: Dikkatin çabuk dağılması, sıklıkla eşyalarını kaybetme ya da yerlerini unutma, konuşulanları, okuduklarını akılda tutamama.

Duygulanımda değişkenlik: Kendini bir iyi, bir kötü hissetme biçiminde değişkenliğin sık olması

Görevleri iyi düzenleyememe veya tamamlayamama: Ev, okul ve işiyle ilgili ödevlerini düzenleme ve tamamlamada yetersizlik, bir işi bitirmeden diğerine başlama, sorun çözme ve zamanı kullanmada güçlük çekme.

Öfke atakları: Çabuk öfkelenip kontrollerini geçici olarak kaybedebilirler, sürekli huzursuzluk gösterirler.

Dürtüsellik: Düşünmeden, kolayca ve hızlı karar verme. İş başarısında düşüklük, ilişkileri ani olarak başlatma veya bitirme (Birçok kez evlenip ayrılma, sık olarak eş değiştirme) olumsuz sonuçlarını düşünmeden hoşuna giden etkinliklere girişme.

Stres ile baş edememe: Normal streslere çökkünlük, kızgınlık ve bunaltı gibi aşırı ve uygunsuz yanıtlar verme.

Bir yetişkinde DEHB olabilmesi için bu belirtilerin çocukluğundan beri var olması gereklidir. Yani 32 yaşındaki bir kişide son iki yıl içersinde DEHB belirtileri ortaya çıkmışsa bu durumda DEHB dışında bir psikiyatrik veya organik bozukluğun düşünülmesi gerekir.

Yetişkinlerde DEHB eşliğinde bazı özellikler vardır, bunlar; bir işe başlamada güçlük çekme, sık sık erteleme, bir anda birçok işle uğraşma. Kendini güvensiz hissetme, aniden parlama, unutkanlık, strese dayanıksızlık, sözel saldırganlık, fiziksel saldırganlık, depresyon, herhangi bir neden yokken sinirli olma, işinden zevk almada güçlük, mutsuzluk, sık sık parmak şıklatma, boşluk duygusu gibi şeylerdir.

Comments are closed.