OKULDA BAŞARI İÇİN NASIL ÇALIŞMALI?

Kemal , sekiz yaşında ilkokul ikinci sınıfta okuyan bir öğrenciydi.Kemal ,öğretmeninin ısrarı üzerine eğitim merkezimize gelmişti.Derse dikkatini veremiyordu,verimli ders çalışma yollarını bilmiyordu.Okuması yavaş ve hatalıydı.Yazı yazarken noktalama işaretlerine dikkat etmiyor,eksik ve hatalı yazıyordu.Bazı harfleri karıştırıyordu.Öğretmeni,Kemal in derste dalıp gittiğini,aklının sanki başka yerde olduğunu söylüyordu.

Kemal e öncelikle Wisc-r zeka testi uyguladım.Sözel ile Performans zeka bölümü arasında   önemli bir puan farkı vardı.Öğrencinin performans   puanı,sözel puanına göre daha yüksekti.Yani Kemal in zekası normaldi,kendisinde öğrenme güçlüğü vardı.Bu yüzden yaşıtlarına göre daha geç ve güç öğreniyordu.Test sonuçları aileyle ve öğrencimin öğretmeniyle paylaşıldı.Kemal ile öncelikle haftada bir,daha sonraları iki haftada bir   bireysel eğitim seansları yaptık.Bu seanslarda,Kemal in   dikkat,işitsel hafıza,görsel algı,görsel hafızasını geliştirici faaliyetler yaptık.Kemal in kısa süre içinde , okuması hızlandı,yazım yanlışları düzeldi,derslere karşı daha ilgili olmaya başladı.

Bazı öğrencilerimizin zekası normal olduğu halde,derslerinde başarı gösteremiyorlar.Öğrenme güçlüğü denilen bu bulgu,beyindeki bir sorundan kaynaklanır.Beynin bölümleri,birbiriyle yeterli iletişim kuramamakta   ya da bilgiyi uygun bir şekilde transfer edememektedir.Temelde eksik olan unsurlar,(dikkat,dil.öğrenme,görsel algılayış) birçok yeteneği etkilemektedir.Bunlar arasında okuma-yazma,aritmetik, dinleme,konuşma ve anlama sayılabilir.

Öğrenilen bilgilerin uzun süre hafızada kalması için ” tekrar” çok önemlidir.Tekrar programı şöyle yapılmalı;

Öğrenme çalışmasının hemen sonrasında yapılacak 10 dakikalık bir tekrar ,hatırlanan miktarın bir gün korunmasını sağlar.Öğrenme çalışmasından 24 saat sonra yapılan tekrar, bilgilerin belleğe daha etkili biçimde yerleşmesini sağlar.Haftalık yapılan tekrar ,bilgilerin pekişmesini ve bellekte daha uzun süre saklanmasını sağlar.Öğrenilenlerin 1 ay sonra tekrarlanması ,bilgilerin uzun süreli bellekte son derce güçlü bir şekilde yerleşmesini sağlar.

Öğrenci dersi çok iyi dinlemeli,dersi dinlerken not almalı.Bu notları eve geldikten sonra temize çekmeli,yani tekrar yazmalı.Konuyu iyice kavrayıp,konu ile ilgili değişik kaynaklardan bol bol soru çözmelidir.Çalışsa bile anlıyamadığı dersler ile ilgili mutlaka bir yardım almalıdır.

Çocuğunuza sorumluluklarını yapana kadar keyif aldığı şeyleri ertelemesini öğretmelisiniz.Ev ödevinden veya ders çalıştıktan sonra TV izleyebileceğini,internete girebileceğini ya da oyun oynayabileceğini vurgulayın.Çaba sarfettiğinde ve ödevlerini tamamladığında çocuğunuzu överek ödüllendirin.

Ders çalışırken küçük zaman dilimlerinden başlamasını ve zamanla ders çalışma süresini arttırmasını hedefleyin.

Comments are closed.