ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİKKAT EKSİKLİĞİ VAKA ÖRNEĞİ

Davut 7 yaşındadır ve davranışından dolayı özel bir sınıfa devam etmektedir. İlkokul 2. Sınıfta okumaktadır. Davut sınıfta sırasında genellikle oturmadığı gibi sürekli sınıfın düzenini bozmaya devam ediyor. Sınıf arkadaşları tarafından da dışlanmış bir çocuktu. Teneffüslerde devamlı ya arkadaşına vurmuştur ya da onlarla kavgaya tutuşmuştur. Buna karşılık Davut’un yakın arkadaşları yok ve pek sık olarak da arkadaşları tarafından sürekli öğretmene şikâyet edilmekte. Sınıfta bir terslik olsa hemen Davut’dan biliniyor. Davut özel alt sınıfta okuyordu ve böyle bir sınıfa konmasının nedeni okumada gösterdiği güçlük idi. Davut’un son zamanlarda aile hayatı da bozulmuştu, anne-baba ayrılmışlardı ve Davut babasını her zaman göremiyordu. Çünkü baba başka bir şehirde yaşıyordu. Tüm bu nedenlerle Davut sınıf ve rehber öğretmeni tarafından bize danışmanlık merkezine gönderilmişti.

Davut’a daha henüz 1. Sınıfta iken “Öğrenme güçlüğü” ve harfleri tersine çevirme alışkanlığından dolayı da “Özel okuma güçlüğü” tanıları konmuştu. Seansta Davut dışarıdan gelen her sesle ilgilendi ve ilgisi kolayca dağılıyor gibi gözüktü. Sık sık benim sözümü keserek, konuyu değiştirip, gereksiz birtakım sorular sordu. Davut ailesi hakkında seansta şunları aktardı; anne babasının çatışmaları ve henüz oluşmuş ayrılıkları hakkında mutsuzluğunu ve duyduğu korkularını anlattı. Babasıyla annesinin tekrar birleşmesini istediğinden bahsetti.
Davut’a yapılan Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre; Sözel IQ:94 ve Performans IQ,: 110 Toplam IQ:104 olarak saptandı. Yani Davut’un zekası normal seviyedeydi. Sözel zekası, performans zekasından düşük olduğu için ve aralarında 15 puana yakın bir fark olduğundan Davut’un sorunu “Özel Öğrenme Güçlüğü” idi. Yani öğrencimizin zekası normal olduğu halde yaşıtlarına göre daha geç ve güç öğrenebilir demekti. T.A.T (Projektif kişilik testi) sonucuna göre; Davut da kendilik algılamasında zayıflık, yetersizlik depresyon ve kızgınlık, değersizlik duyguları bulunmuştu.
“Benton Görsel Algı Testi” sonuçlarına göre Davut’un “Dikkat, idrak, tespit, hafıza fonksiyonları” yaşıtlarının altında bir seviyeye sahipti.
Sonraki seanslarda Davut ile okumasını, dikkatini, görsel algısını geliştirecek özel bireysel eğitimler yapıldı. Depresyonda olan anne ile bireysel görüşülerek ilaç tedavisine başlandı. Anne de böylece oğluna karşı daha anlayışlı ve sabırlı davranmaya başladı. Danışan öğrencimiz ile olan terapilerde Davut’un ailesinin parçalanışı, yalnızlığa terk edilmesi ve sonuçta duyduğu kızgınlık değersizlik temaları üzerinde çalışıldı. Her geçen seans sonucunda Davut’un okuması hızlandı ve okuduğunu daha rahat anlayabildi, artık dikkatini daha uzun süre dersine verebilir hale geldi.
Dikkat dağınıklığı tedavisinde; öğrenme güçlüğü eşlik etsin etmesin, mutlaka ilaç tedavisi uygulanacak diye kesin bir şey söyleyemeyiz. Dikkat dağınıklığı, beyinden kaynaklanan organik bir bozukluktan kaynaklanıyorsa ancak o zaman Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Psikiyatrisi ile birlikte ortak karara varılarak çocuğa ilaç tedavisi verilmelidir. İlaç tedavisinin olumlu etkilerini kısaca şöyle sıralayabiliriz; Daha kontrollü sakin hareketler-daha az yıkıcı dürtüler-daha az dikkat dağılması-ilerlemiş dikkat ve yoğunlaşabilme-el yazısı çizim ve sporda daha iyi koordinasyon-bazen daha iyi uyku alışkanlıkları-ilerlemiş algısal, bilişsel, öğrenme performansı görülebilir.
İlaç tedavisinin olumsuz etkileri ise; İştah azalması-uykusuzluk-çabuk ağlama-sersemlik (ender olarak), baş ağrısı görülebilir. Bu yüzden her dikkat eksikliği bozukluğuna hemen ilacı dayamak doğru değildir.

Tedavide mutlaka Psikiyatrist-Psikolojik danışman veya psikolog-Çocuk Nörolojisi beraber çalışmalı ve ortak karara varmalıdır. Bu soruna sahip çocukların olumlu yönlerinin görülmesine, sevilmeye ve diğer çocuklardan daha fazla ödüllendirilmeye ihtiyaçları vardır. Olumlu davranışlarını fark edip ödüllendirmek lazımdır. Bu çocuklar sabırsız olduklarından işi yaptıktan hemen sonra onay beklerler. Örneğin, çocuğunuz başka şeylerle ilgilenmeden 10 dak. boyunca ödevini yaptıysa, ödüllendirmek için akşam yemeğini beklemeyin. Bu soruna sahip çocuklar mutlaka sosyal faaliyetlere, spora yönlendirilmelidir.

Comments are closed.