HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLİK

Yıldız, ilkokul ikinci sınıfa giden bir kız çocuğuydu. İlkokul birinci sınıfta okuma yazmayı öğrenemediği için okul rehber öğretmeni tarafından Rehberlik Araştırma Merkezi’ne yönlendirilmişti. Orada kendine gerekli zekâ testleri uygulanmış, ücretsiz özel eğitim alması için rapor düzenlenmişti. Aile, kızlarının bu raporla damgalandığını düşünüp ilk önceleri kendilerini bayağı kötü hissetmişlerdi. Yıldız hem normal okulunda kaynaştırma programına devam edip hem de özel bir eğitim kurumundan ders almaya başlamıştı. Özel eğitim sayesinde Yıldız okuma–yazmayı öğrenmişti ancak yaşıtlarına göre daha yavaş ve hatalı okuyordu. Okuduğunu anlamada zorluk yaşıyordu. Dikkati çok dağınıktı, bir derse 10 dakikadan fazla konsantre olamıyordu. Özellikle temel matematik kavramlarını anlamakta zorlanıyordu. Görsel ve işitsel algısı da yaşıtlarına oranla daha düşük seviyedeydi.

Yıldız, okulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu için okul müfredatı da kendisine ağır geliyordu. Zaten sınıfta en arka sıradaydı. Öğretmeni de onunla yeterince ilgilenemiyordu. Yıldız da dersleri anlayamadığı için okula gitmek bile istemiyordu. Kendisine verilen ev ödevlerini de anlayamadığı için yapmak istemiyordu. Yıldız’ın kendinden bir yaş küçük kız kardeşi vardı ve onun ders başarısı çok iyiydi. Danışanım , içten içe kız kardeşinin başarısını kıskanıyordu.
Yıldız ve anne-babası, bu sorunlardan dolayı merkezimize geldiler. Öğrencinin anne babasından onunla ilgili gelişim öyküsünü aldıktan sonra hemen işe koyuldum. Danışanım’a Wisc-r zekâ testi uyguladım. Çıkan sonuçlara göre;
Yıldız’ın genel zihinsel gelişimi, kendi yaş ortalamasının altındaydı. Sözel ve performans becerileri arasında anlamlı farklar bulunmuştu. Alt testler arasındaki farklar da oldukça anlamlı bulunmuştu. Sözel değerlendirmesi, performans değerlendirmesine göre daha düşük bulunmuştu. Yani dil-sözel alanı, motor ve görsel alana kıyasla daha az gelişmiş durumdaydı.
Yıldız’a uygulanan dikkat, algı, idrak hafıza fonksiyonlarını ölçen Benton Görsel Algı Testi sonuçlarına göre Yıldız’da dikkat, idrak, hafıza, görsel algı fonksiyonları yaşıtlarına göre daha düşük seviyede çıkmıştı.
e babasının, kardeşini başarılı diye daha çok sevdiklerini       düşünüyordu.” Aile resmi çiz” testine göre; Yıldız aile içinde en çok anneyi model alıyordu. Babayı aile resminde en sona ve diğer aile üyelerine göre daha küçük çizmişti. Kardeşini ise anneden sonra ve abartılı bir şekilde çizmişti. Aile içinde kendini çizmemişti. Derslerinde başarısız olduğu için kendini ezik hissediyordu. Resimde kendine hiç yer vermemişti. Bilinçaltında anne v
Tüm bu sonuçları aile ile paylaştıktan sonra öğrenci ile dikkat, idrak, görsel algı, okuma-yazma gibi alanlarda alıştırmalar yaptık. Eve bunlarla ilgili ödevler verdim. Yıldız’ın öğretmeni ile irtibata geçip ona öğrencisiyle ilgili bilgi verdim. Öğretmeni danışanıma sınıfta daha fazla sorumluluk verdi ve yetenekli olduğu alanları ön plana çıkardı. Öğrencisine , seviyesine göre ev ödevleri verdi.
Yıldız’ın anne ve babası da çocuklarına daha fazla zaman ayırdılar. Onun ders dışında olumlu yönlerini keşfedip ona göre olumlu geri bildirimlerde bulundular.
Hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların başarısızlıkları daha çok okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kavrama alanlarındadır. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Dikkatleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme ve teşvik isterler. Bellekleri çok zayıftır, öğrendikleri şeyleri çabuk unuturlar. Görsel ve işitsel algıları zayıftır. Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edemezler. Olayları anlama ve tartışma yetenekleri takvim yaşının altındadır. İki şey arasındaki benzerlik ve ayrılığı kolaylıkla ayıramazlar. Dördüncü sınıfa doğru algılama yetenekleri artar.
Sosyal ve kişilik özelliklerine bakıldığında ise;
Genelde kendi yaşından küçük çocuklarla iletişim kurarlar. Yakın çevresindekilerle dostluk kuramazlar, kursalar bile devam ettiremezler. Sosyal faaliyetlere karşı ilgileri azdır. Oyun ve toplum kurallarına uyamazlar.
Bu sorunu yaşayan çocukların ailelerine önerilerim;
Çocuğunuzdan, onun kapasitesinin üstündeki becerileri beklemeyin. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın. Çocuğunuzu aşırı derecede korumayın. Ona, yerine getirebileceği sorumluluklar verin. Başarılı olduğu alanlarda, onu maddi ya da güzel sözlerle ya da fiziksel temas içeren kucaklama, saçlarını okşama vb. şekillerde ödüllendirip cesaretlendirerek çocuğunuzun güven kazanmasına yardımcı olun.

Comments are closed.