GRUP TERAPİLERİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Grup Psikoterapisi, dikkatlice seçilmiş danışanların birbirlerini etkileyerek, kişilik değişimine yardımcı olmayı, eğitimli bir terapist önderliğinde bir grup içinde gerçekleştirilen tedavidir. Lider, çeşitli teknik yöntemleri, oyunları kullanarak, grup üyelerinin etkileşimlerini bu değişimi gerçekleştirmek için kullanır.

Grup terapisi en az 3 ve en çok 15 üye ile başarılı olmaktadır. Genelde grup terapileri haftada bir veya ayda iki kez yapılır. Grup seansları 1-1.5 saat kadar sürer.
Grup terapileri sayesinde danışanlar;
– Kendi gücü, güçsüzlüğü, kişiler arası ilişki biçimi, güdüleri vb. hakkında yeni bilgiler edinmeyi…
– Başkalarına olan benzerliği tanımayı.
– Diğerini olumlu yönde önemseme, kabullenme, sevgiyi hissetme, hor görmemeyi öğrenmeyi,
– Kendini diğer kişilerin gözüyle görmeyi,
– Grup içindeki kendi uyumunu, açık sözlülüğünü dışa vurabilmeyi,
– Grup içindeki dürüstlüğü, cesareti, açıklığı görmeyi,
– Diğer üyelere tepki verdiğini hissetmeyi,
– Grupta genel olarak içtenlik ve yakınlık hissetmeyi,
– Coşkuları açığa vurmayı,
– Hayata, zorluklara pozitif olarak bakmayı öğrenirler, yaşarlar.
Tabii ki ilaç tedavisiyle birlikte grup terapileri sayesinde danışanların % 95’i 3-6 ay içinde ruhsal hastalıklarından tamamen kurtulabilir ya da kontrol edilebilir hale gelebiliyor. Uzman psikiyatristler de grup terapisini tavsiye ediyor. Her psikiyatri hastasının, anlaşılmadığı veya derdini anlatamadığından şikâyetçi olduğu düşünüldüğünde, grup terapisinin önemi daha iyi anlaşılmakta. Grup terapisiyle hastalığı daha yakından tanıma ve daha etkin baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi mümkün. Danışanlar, grup içinde diğerlerinin yaşadıklarını anlamaya çalışırken, kendi hastalık öykülerini de daha iyi anlıyorlar. Dünyada yalnız olmadıklarını hissediyorlar.
Grup psikoterapisinde ayrı bir yeri olan Psikodrama ise hem terapi (iyileştirici etken) hem de kişisel gelişim programıdır. Psikodrama; aile ve kariyer gelişiminde, psiko-sosyal sorunların çözümünde, geçmişten gelen ve bugünün yaşanmasına engel olan yarım kalmış işleri tamamlamaya, geleceğin provasının yapılabilmesine, rüyalarımızın, bizim için gerçek anlamını keşfetmeye, empati becerisini geliştirmeye yarayan bir terapi, kendinizi tanıma ve geliştirme programıdır.
Psikodramada, diğer grup terapilerinden farklı olarak daha çok “anlatma, yap, uygula ilkesi” geçerlidir. Yani grupta üyeler sadece konuşarak sorunlarını, duygularını, kaygılarını anlatmazlar. Aynı zamanda çeşitli oyunları oynayarak, rol yaparak, rollere girerek hem kendilerine yardımcı olurlar, hem de gruptaki diğer üyelere.
Psikodramanın hedefi; kişinin iç engellerinden kurtulması ve kendini daha iyi tanıyarak iç dünyasını zenginleştirmesidir. Ayrıca grup terapileri bireysel terapilerden daha çok ekonomiktir. Bu grup çalışmasında grup üyelerine ait bilgiler gizli tutulur.

Comments are closed.