GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILARI

En sık görülen baş ağrısı tipi gerilim tipi baş ağrısıdır. Bu tip baş ağrısı genellikle 20 yaş civarında başlar ve ilerki yaşlarda azalır. Kadınlarda erkeklere oranla biraz daha fazla görülür. Bu ağrılar günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir. Bu baş ağrısı türünün altında yatan sebepler; duruş ve pozisyon alışkanlıklarına bağlı olarak kaslardaki gerginlik ve kasılma, çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıklarıdır. Ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan hayatındaki önemli değişikliklere bağlı anksiyete ve depresyon tetikleyicidir.

Gerilim tipi baş ağrısı migrenin aksine genellikle tek bir bölgede oluşmaz. Daha yaygın bir seyir gösterir, saatler boyu sürer. Genellikle basınç, sıkışma, ağırlık tarzında olup seyrek olarak zonklayıcı tarzdadır. Fiziksel aktiviteden pek etkilenmez ve günlük hayatı etkileyici değildir. Migrende ağrı öncesinde görülen ışık ve sesten rahatsız olma, gerilim tipi baş ağrısında çoklukla yoktur. Ayrıca migrende olduğu gibi hızlı bir başlangıç göstermez, hastaların çoğu ne zaman başladığının farkında olmayabilirler, ağrı yavaş yavaş yaygınlaştığında hissedilir hale gelir. Migrenli hastalar sessizlik ve dış etkenlerden uzaklaşma eğiliminde olurlar; ancak gerilim tipi baş ağrısı çekenlerde tam tersi durumlar gözlenir. Bu da aslında ağrının kaynağı olan gerilimden kurtulmayı ve rahatlamayı getirir.
Danışma merkezine gelen Mehmet bey, bir şirkette çalışıyordu. Eşi ve ailesiyle ilgili problemleri yoktu. İşinden memnun değildi. Hak ettiği maaşı alamadığından şikâyetçiydi. İşyerinde kendisinden daha bilgisiz ve tecrübesiz birini yeni işe almışlardı. Bu kişi Mehmet beyden daha az iş yaptığı halde kendisinden daha fazla maaş alıyordu. Mehmet bey işini kaybetmemek için patronuna olan kızgınlığını bastırmak zorunda kalıyordu. İstek ve düşüncelerini anlatamıyordu. Merkeze geldiğinde uykusuzluk, baş uyuşması, sinirlilik, mutsuzluk şikâyetleri vardı. Bizden önce psikiyatrist baş ağrılarına, uyuşmalarına gerilim tipi baş ağrısı teşhisi koymuş ve antidepresan tedavisine başlanmış. Mehmet beye yapılan psikoterapilerle baş ağrıları, uykusuzluk hafifledi.
Baş ağrılarımız kimi zaman günlük sevimsiz bir işle karşılaştığımızda ortaya çıkabilir. Danışanım olan Meral hanımın, kocasının ailesine gidecekleri her seferde baş uyuşmaları oluyordu. Sonunda kocasının akrabalarının mesleki açıdan yüksek niteliklere sahip oldukları ve kendisine yukarıdan baktıkları, bu nedenle de danışanımın kendisini tehdit altında hissettiği ortaya çıktı.
İlerleyen seanslarda Meral hanımın kocasının akrabalarına, kendisinden daha rahat bir hayat sürdükleri için içerlediği ve bu nedenle onlarla konuşmak istemediği ortaya çıktı. Onlar tarafından yapılan her sohbet girişimi, danışanım tarafından derhal engellenmişti. Diğer kişiyi ya görmezlikten geliyordu ya da kırıcı bir cevap veriyordu. Zamanla o aile de kendisiyle konuşmamaya başladı. Danışanım da bu durumu tepeden bakmak olarak yorumladı. En çok korktuğu şeyin gerçekleştiğini gördü. Kocasının akrabalarını ziyaret etmeye gidecekleri her seferde başının ağrımaya başlaması bir bakıma o kadar kötü değildi. En azından vicdanını rahatlatıyordu; çünkü onlara gitmemek için geçerli bir mazereti vardı.
Danışanım kıskançlık duygularını bertaraf etmekte zorlandı. Ancak akıllı bir hanımdı ve hem ziyaretlerinde nahoş ortamın hem de baş ağrılarının kendi aşağılık kompleksinden kaynaklandığını anladı. Sorunun altında yatanın ne olduğunu anlayınca tutumunu değiştirdi ve baş ağrılarından kurtuldu.

Comments are closed.