EVLİLİKTE ÇATIŞMALARIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Herkes evliliğinde çatışma olmadan huzurlu sakin yaşamak ister. Ama çatışmasız bir evlilik de çoğu zaman mümkün olmaz. Önemli olan; evlilikte eşler arasında yaşanan çatışmaları karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde, hatalardan ders alarak çözmek.

Evlilikte çatışmaya yol açan nedenler, eşlerin birbirinden farklı beklentileri, iletişim sorunları, sevgi eksikliği, cinsel sorunlar, parasal konular, güç mücadeleleri, evlilik dışı ilişki yaşama bunlardan bazılarıdır.

Psikologlara göre; bazı evlilikler ölür, çünkü eşlerin artık kavga etmek için bile birbirlerine ilgisi kalmamıştır. Bu durumda sağlıklı evliliklerde bir miktar çatışma vardır diyebiliriz. Önemli olan, çatışmanın nasıl ele alındığı, nasıl halledildiğidir.
Evlilikte çatışmalar çoğaldıkça, çocuklar daha fazla tehdit algılar, bu da onların sorunlu davranışlarını arttırır. Yapılan araştırmalar, anne-babalar arasında yaşanan çatışmaların sıklığı arttıkça çocuklardaki sıkıntı, güvensizlik ve öfke duygularının arttığını göstermiştir.

Örneğin, danışmanlık merkezine getirilen Dilek sekiz yaşında, ikinci sınıf öğrencisiydi. Baba çok sorumsuz birisiydi, üniversite mezunu olmasına rağmen kendi sorunları yüzünden hiçbir işte çalışamıyordu. Zaten babada “sosyal fobi” de vardı. Kendisine verilen ilaçları düzenli olarak kullanmıyordu. Kendi aşağılık duyguları yüzünden, eşine de baskı uyguluyordu. Onun yaptıklarına sürekli bahane buluyordu. Dilek de anne-babasının sık sık kavgalarına şahit oluyordu. Zaman içinde Dilek . okulda çişini altına kaçırmaya başladı, derslerine karşı ilgisi azaldı. Yani burada gördüğünüz gibi sorunlu çocuk yok, sorunlu aile var.
Yapılan başka bir araştırmaya göre de; çocuklar çatışma nedeni olarak kendilerini gördükleri zaman kavgaya kendilerinin de dahil olacağından korkma, utanma ve suçluluk gibi duygular yaşamaktadır.
Çocukların çatışmayı algılayışını etkileyen bir başka önemli özellik de çatışmanın nasıl sonuçlandığı, bir başka deyişle çözüme kavuşup kavuşmadığıdır. Çatışmalarını başarılı bir şekilde çözüme kavuşturan anne-babalar, çocuklarına, sosyal yeterlilik ve başa çıkma becerilerinin artmasını sağlayabilen, sorun çözmeyle ilgili olumlu modeller sağlarlar.
Anne babasının çatışması sırasında çocuk öncelikle çatışmaya kulak verir, çatışmayı dinler ve olumsuzluk, tehdit ve kendisiyle ilgili olan bilgiyi algılar. Yetişkinler arasındaki kızgınlığa şahit olan çocuklarda sıklıkla korku ve sıkıntı duygusu gözlenmektedir. Bunun nedeni, çatışma olduğu zaman çocukların kendilerine, anne veya babasına zarar geleceği algısıdır. Evlilik çatışması şiddetliyse çocuklar, kendilerinin de çatışmaya karışacakları, çatışmanın evliliğin bitimine yol açabileceği kaygılarını içeren bir dizi korku geliştirebilirler.
Evlilik çatışmasının olumsuz etkilerinden çocukları korumak için anne-babalara önerilerim ;
Eşinize olan kızgınlığınızı içinizde biriktirmeden uygun ve doğru yollarla ifade edin.
Çocuklarınıza, tartışma sonrası anne-baba olarak barıştığınızı, çatışmayı çözdüğünüzü hissettirin.
Çatışma nedenleri konusunda çocuklarınızı bilgilendirin, çatışmanın onlarla ilgili olmadığını fark ettirin.
Anne-baba olarak çocuklarınıza olumlu model olun.
Çocuğunuzun çatışmaya müdahale etmesini önleyin. Özellikle de çatışma sırasında ve sonrasında çocuğun anne babasından birinin tarafını tutması teşvik edilmemelidir.

Comments are closed.