ERGENLİKTE BAĞIMLILIK

Melike . ilkokulu bitirmiş, bu sene liseye başlamıştı. Başarılı, güleryüzlü olan Melike günden güne huy değiştirmeye başlamıştı. Genç kız artık son zamanlarda daha fazla para harcamaya başlamış, eve daha geç gelmeye başlamış ve ders çalışmaz olmuştu. Bütün bunların sonucunda Melike nin uyku düzeni bozulmuş, iştahsızlık ve kilo kaybı baş göstermişti. Akşamları gizlice yaptığı telefon görüşmelerinden sonra aniden evden çıkması artık Melike nin anne ve babasını yardım almak için başvurmaya itmişti. Danışanıma erken tanı konduğu ve tedavisine hemen başlandığı için kendisinde kısa sürede iyileşme görüldü.

Değerli okuyucular, uyuşturucu kullanımı maalesef artık ortaokul çağlarına kadar düşmüş durumda… Peki anne ve babalar, çocuğunun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını nasıl anlayabilirler şimdi de bu duruma bakalım; çocuğunuzun duygulanımında ani değişiklikler varsa, olağanın dışında saldırganlaşıyorsa, göz damlası kullanmaya başlamışsa, iştah kaybı varsa, odasına sık sık koku sıkıyorsa, giderek okula, spora, hobilerine karşı ilgisini kaybetmişse, uykulu ve sersem olması, gittikçe daha çok yalan söylemesi gibi belirtiler varsa bu bir alarm işaretidir. Bunlara paralel olarak huy ve davranışlarında bazı değişiklikler olur; önceden hoşlandığı şeyleri terk etme, aile fertlerini beğenmeme, bakışlarda donukluk, toplumdan uzak olma, içe kapanma, şiddet söylemlerinde bulunma, şefkat ve merhamet hislerinden uzak davranışlar sergileme, gün içinde çarpıcı hissi değişiklikler yaşama, bazen sessiz sakin, bazen de saldırgan ve öfkeli olma…
Gençleri uyuşturucu kullanmaya iten en önemli sebep meraktır. Arkadaş çevresiyle uyuşturucuyu özendiren haber, müzik, film ve reklamlar da konuyu daha cazibedar hale getirmektedir. Gençler ergenlik döneminde, kendini ispat etme ve çevresi tarafından kolayca fark edilme arzusuna kapılabilmektedirler. Bu dönemde genç anne ve babasından yeterli ilgi, sevgiyi zaman ayırmayı bulamazsa maalesef yanlış arayışlara girebilmektedir. Özellikle arkadaş genç için çok önemlidir. Anne ve babasıyla konuşamadığı her şeyi genç arkadaşlarıyla paylaşır. İşte tam da bu noktada gencin arkadaş çevresi iyi ahlaklı kişilerden oluşmuyorsa o zaman genç daha kolaylıkla yanlış yollara alışkanlıklara sapabilir. Gencin içinde bulunduğu bu sıkıntılı tablodan çıkmasında, anne babanın olumlu sevecen yaklaşımlarının tesiri oldukça büyüktür.
Aile tedavi süresince gence karşı iyi bir dinleyici olmalıdır. Onu eleştirmeden, önyargısızca göz teması kurarak dinlemelidir. Yok denecek sayıda tavsiyede bulunmalıdır. Gence bir yanlış yaptığını ancak bunu düzeltmek için kendisine her zaman destek olacaklarını anne baba içtenlikle gence söylemelidir. Bu tedavi süresince ilaç tedavisi ve psikoterapi eşzamanlı yürütülmelidir. Ayrıca genç mutlaka spor veya herhangi bir sosyal faaliyetle meşgul olmalıdır.

Comments are closed.