ÇOCUKLARDA OKUL BAŞARISIZLIĞININ PSİKOLOJİK NEDENLERİ

Kerem on yaşında, ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan bir erkek çocuktur. Ders başarısızlığı ve gece alt ıslatmaları, sinirlilik ve yalan söyleme sorunlarından dolayı eğitim merkezine başvurmuştur. Özellikle öğretmeni Kerem i bir psikolojik danışmana götürmeleri konusunda ısrarcı davranmıştır. Fiziksel görünümü bakımından yaşını gösteren Kerem görüşme sırasında uyumlu ve istekli bir tutum sergilemiştir.

Kerem , iki çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. Kendisinden üç yaş küçük bir kız kardeşi vardır. Görüşmeye katılmayan kardeşinin ruhsal bir sıkıntısı yoktur. İlkokul 1. sınıfta okumaktadır. Ailenin aktardığı gelişim öyküsüne göre; Oğullarının konuşması yaşıtlarına oranla daha geç olmuş. Kerem üç yaşında tam konuşmaya başlamış. Kardeşi olduktan sonra da bir ara kekelemiş ancak daha sonra bu durum düzelmiş. Danışanım okul başarısızlığı ile ilgili 1.sınıfta bir uzmana götürülmüş. Kendisine zekâ ve dikkat testleri uygulanmış. Zekâ testi sonuçlarına göre Kerem in zekâsı normal; dikkat, tespit, idrak, hafıza fonksiyonları da yaşına uygun çıkmış. Danışanımın ailesi bu sonuçlardan sonra bir daha uzmana devam etmemişler.
Tüm görüşme sırasında sakin bir şekilde annesini dinleyen Kerem in, kendisine sorulan tüm soruları da elinden geldiği kadar cevaplamaya çalıştığı gözlenmiştir. Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Kerem den yaptığı resimleri getirmesi istenmiştir.
Kerem ile yalnız görüşme seansında kendisine, “Bir insan resmi çiz” testi (Çocukların kişiliğini ve duygusal durumunu anlamada kullanılan bir testtir) uygulanmıştır. Danışanımın , “Bir insan çiz testi” sonuçlarına göre şu yorumlar ortaya çıkmıştır; Depresif özellikler-içe dönük yapılanma-hassas ve kırılgan kişilik–kendine güven eksikliği gibi bulgular saptanmıştır. İlk resimde, karşı cins yani erkek çizmesi beklenirken kız resmi çizmiştir. Bu durumda babanın oğluna yeterince sevgi, ilgi göstermemesi ve baba-oğul paylaşımının soğuk olduğu düşünülmüştür. Hakikaten de anne ile yapılan görüşmede, anne, eşinin çok sinirli ve otoriter birisi olduğunu ve oğlunun ondan çekindiğini belirtmiştir.
Kerem ’in babası Suat Bey, anne–babası ayrı olarak büyümüş ve babası eşinden boşandıktan sonra başka bir bayanla evlenmiştir. Suat Bey’le yeterince ilgilenmemiştir. Suat Bey’in tüm sorunlarıyla anne ilgilenmiştir. Çocukluğunda ve ergenlikte yaşadığı sıkıntılar halen yetişkin yaşamına da olumsuz olarak yansımaktadır. Bir sene önce kendine “Panik atak” teşhisi konmuş ve düzenli ilaç tedavisi görmektedir.
Kerem e bir sonraki görüşmede, “Aile çiz testi” uygulanmıştır. (Aile çiz testi, çocuğun ebeveyni ve aile içinde yer alan diğer bireylerle olan ilişkisi ile çocuğun bakış açısından aile işlevlerini değerlendirme konusunda bilgi verir.) Aile çiz testi sonuçlarına göre; aile içinde en fazla değer verdiği kişi olarak annesini çizmiştir. Aile içinde en fazla çatışma yaşadığı, yakınlaşmakta sorun yaşadığı kişi olarak da babasını sayfaya yerleştirmiştir. Bir de danışanım , babayı sayfanın en arkasında çizmiştir. Bu da bize, babanın aileyle özellikle de oğlu ile bütünlük sağlayamadığını düşündürtmektedir. Kerem sadece resminde babasının gözlerini küçük nokta şeklinde çizmiştir. Bu durum da, danışanımın babayla yakınlaşmakta, onunla paylaşım içinde bulunmakta zorluklar yaşadığını bize düşündürmektedir.
Son olarak da Kerem e , “C.A.T. Psikanalitik hikayeler testi” uygulanmıştır. Çocukların bilinçaltında neler hissettiğini; kaygılarını, düşüncelerini isteklerini ortaya çıkaran bu test sonuçları da diğer test sonuçları ile paralellik göstermiştir. Danışanımın babası ve annesi ile görüşmeler sonucunda Kerem de kısa süre içinde olumlu değişmeler gözlenmiştir. Kendisine verimli ders çalışma yolları hakkında rehberlik yapılmış ve ders çalışma planı hazırlanmıştır. Baba da bireysel destek almış ve oğlu ile yakından ilgilenmeyi kabul etmiştir.

Comments are closed.