ÇOCUĞUM ÇOK HAREKETLİ VE DİKKATSİZ

Yetersiz anne babalığın ,hiperaktiviteye neden olduğu   hem psikanalistler hem de davranışçılar tarafından ileri sürülmektedir.Psikanalistler,toleransı düşük ,tahammülsüz bir anneden olumsuz ya da aşırı hareketli(hiperaktif) bir mizaç sergileyen çocuğa karşı olan aşırı olumsuz tepkinin klinik anlamda bir hiperaktivite ortaya çıkarabileceğini söylemektedirler.

Dikkat eksikliği /hiperaktivite bozukluğu olan çocukların annelerinin ,bebeklik döneminde bile çocuklarına karşı eleştirel ve nispeten sevgisiz oldukları bulunmuştur.Bu anneler çocukalrını onaylamamaya devam etmekte ve çocuklarına itaatsizliklerinden dolayı ciddi cezalar vermektedirler.(Oltmanns ,Davison,2003)

Berger 2003 teki araştırmasında hiperaktivite ile ilgili sorunlar sergileyen altmış çocuktan elli altısında ,yaşamın ilk yılında yetersiz ilişkiler (şiddet içeren tutarsız ,eksik erken dönem ilişkileri,ilişkilerin kesintiye uğraması,annenin depresyonuna maruz kalma) tespit etmiştir.

Birol sekiz yaşında, ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. Öğretmeni çocuğun aşırı hareketliliğinden ve derse dikkatini verememesinden şikâyetçi. Birol ders çalışmıyor, ders dinlemiyor. Defterleri düzensiz, yırtık sayfalarla dolu. Yazıları büyük ve eğik harflerle yazabiliyor. Ev ödevleri ve defterleri kirli halde okula getiriliyor. Bazen ev ödevini hiç getirmiyor. Sınıfta da arkadaşları ile geçinemiyor, onlara bazen vurduğu da oluyor.
Birol tek çocuk. Annesi doktor olduğu için, bazen nöbete kalıyor, eve geç geliyor.Birol henüz üç aylıkken zatürre geçirmiş. Altı aylıkken orta kulak iltihabı olmuş. Çok yavaş gelişimi var. İki yaşından beri huzursuz, yerinde duramayan bir çocuk. Bir oyun ya da oyuncakla sürekli ilgilenemiyor. Bu belirtilere bakarak, çocuğun bebekliğinde geçirdiği hastalıklar ve sorunlardan kaynaklanan organik bir rahatsızlığının olduğunu saptamak zor değil. Bu yüzden Birol un nörolojik bir muayeneden geçmesi şart. Ayrıca annenin geceleri geç saatlere kadar çalışıyor olması çocuk için büyük bir dezavantaj.
Birol un her zaman olduğu gibi zekâsını incelemekle yola çıktım. Danışanımın zekâsı normal idi. Ayrıca “dikkat, idrak, tespit, hafıza fonksiyonlarını” ölçen Benton Görsel Algı Testi sonuçlarına göre de; Birol da aşırı hareketlilik ile beraber dikkat eksikliği vardı. Birol ile dikkatini, görsel algısını güçlendirici çalışmalar yaptık. Aileye de evde yapmaları için ev ödevleri verdik.
Danışanımın öğretmeni ile de işbirliği içinde çalışıldı. Birol ön sıralarda oturmaya başlıyor. Öğrencisinin bizzat dersleriyle ilgilenen öğretmeni onun hatalarının üzerinde durmazken, iyi ödevlerine çok sevindiğini gösteriyor. Yanlışlarını Birol ile beraber düzeltiyorlar. Öğrencisine kolayca başaracağı özel ödevler veriyor. Ona kolayca okuyacağı kitaplar getiriyor.
Bu arada Birol un okula gelmediği bir gün, sınıftaki çocuklara onun öyküsü anlatılıyor. Çocukken geçirdiği hastalıklardan dolayı arkadaşlarının böyle olduğunu, bütün arkadaşlarının ona ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaları gerektiğini vurguluyor. Her çocuğun bir gün derslerden sonra okulda kalıp Birol un ev ödevine yardım etmesini istiyor. Çocuklar bunu memnuniyetle kabul ediyorlar. Bütün sınıf danışanım için seferber oluyor.

Comments are closed.